Mivina s.r.o.

Zajistíme vám kmenové
zaměstnance z Ukrajiny

A to jak na dlouhodobý, tak i krátkodobý vízový režim.

Chci vědět víc

Řešíme problém
nedostatku pracovníků

V rámci vládou schváleného programu Kvalifikovaný zaměstnanec
využijte volných pracovních sil v této zemi.  

Chci vědět víc

Plánujete rozšířit
výrobu?

Jsme tu pro vás  

Potřebujete zajistit zvýšené množství zakázek? Již od roku 2016
propojujeme české společnosti se zaměstnanci z Ukrajiny.

Chci vědět víc

Co vám můžeme
nabídnout

Zajišťujeme nábor kvalitních zaměstnanců z Ukrajiny s relevantními kompetencemi.

Nabídka 1

Propojujeme vás s kvalitními
pracovníky z Ukrajiny

Zprostředkováváme vám kvalitní uchazeče z Ukrajiny na základě náborů nejen v našem českém náborovém centru ve Lvově, ale i přímo u vás v České republice. Můžete s námi vybrat své nové zaměstnance jak na Ukrajině, tak zorganizujeme nábor přímo u Vás ve firmě. Jaký rozsah základních služeb poskytujeme?

Přečtěte si zde.

Nabídka 2

Pomáháme jim začlenit se 
do české společnosti

Ukrajinským občanům pomáháme se začleněním do české společnosti a kultury. A to jak prostřednictvím pravidelné výuky českého jazyka, tak pomocí s vyřízením veškerých potřebných dokumentů. Co je součástí našich doplňkových služeb, se dozvíte zde.

Nabídka 3

Zaměstnanci, které pro vás nacházíme, jsou loajální

Naším cílem je volnou pracovní sílu z Ukrajiny v České republice nejen zaměstnat, ale poskytnout jim takové zázemí, abychom mohli přemístit celé jejich rodiny. Spokojený a šťastný člověk je zároveň motivovaný a loajální zaměstnanec.

Nabídka 4
Nabídka 5
Nabídka 6

Náš kolektiv

Postupně se rozrůstáme. Seznamte se s námi.

Naše zkušenosti

Naše úspěšnost
v procentech

Ve společnosti Mivina je pro nás velice důležité, abychom dosáhli spokojenosti na obou stranách – jak u českých zaměstnavatelů, tak zaměstnanců z Ukrajiny. Máme za to, že se nám to daří. Čísla mluví za nás. 

Úspěšnost náborových řízení za přítomnosti zaměstnavatelů na Ukrajině
93%
Úspěšnost náborových řízení bez přítomnosti zaměstnavatelů na Ukrajině
81%
Úspěšnost náborových řízení prováděných v České republice přímo u zaměstnavatele
97%
Fluktuace od vykonání náboru na Ukrajině po ukončení zkušební lhůty
8.3%

Jak to děláme
Naše přednosti

Potřebujete kvalitní, zkušené a loajální zaměstnance z Ukrajiny? Neváhejte se na nás obrátit.
Proč do toho jít s námi? Důvodů je více. Například to, že naše služby jsou pro vaše zaměstnance bezplatné.

Služba 1

Poskytujeme komplexní služby

Postaráme se o vše od mediální kampaně, přes nábor až po začlenění zaměstnanců do běžného života u nás. Nehledejte jehlu v kupce sena.

Služba 2

Ukrajinu dobře známe

Díky síti našich dispečerů a vlastních zaměstnanců známe Ukrajinu velmi dobře. Víme, kam se obrátit a kde najít zaměstnance s potřebnou kvalifikací.

 

Služba 3

Zabraňujeme nelegální imigraci

Odhaduje se, že v Česku pracuje načerno více než polovina všech ukrajinských občanů. Tento trend nepodporujeme a naopak se jej snažíme zvrátit.

Služba 4

Připravujeme náborová řízení

V našem náborovém centru ve Lvově, nebo přímo ve své firmě, si kandidáty otestujete prostřednictvím osobního pohovoru, praktických zkoušek a lékařské prohlídky.

Služba 5

Zajišťujeme organizovanou dopravu

Postaráme se o skupinovou dopravu nových zaměstnanců ze Lvova do České republiky přímo až na místo jejich ubytování.

 

Služba 6

Své zaměstnance si můžete vychovávat

Investujte do svých budoucích pracovníků. Podporujte střední odborná učiliště na Ukrajině třeba formou stáží nebo poskytnutím učebních pomůcek. 

FAQ

Co budete potřebovat?
Podmínky 

 

Chcete se do režimu Kvalifikovaný zaměstnanec zapojit, ale nevíte, co to obnáší? Přehledně jsme pro vás shrnuli pár informací a podmínek, které bude nutno připravit a dodržet. Více o této problematice se dozvíte zde.

  • Zaměstnávat minimálně 6 kmenových zaměstnanců v uplynulých dvou letech bez přerušení. (Netýká se procesu Schengenských krátkodobých víz za účelem zaměstnání na dobu 90 dnů),
  • Mít uveřejněny v Obchodním rejstříku ve sbírce listin za poslední dvě účetní období Účetní závěrky – Výkaz, Rozvaha a Příloha. (Netýká se procesu Schengenských krátkodobých víz za účelem zaměstnání na dobu 90 dnů),
  • Bezdlužnost vůči Finančnímu úřadu, Zdravotním pojišťovnám a České správě sociálního zabezpečení, respektive PSSZ, a to po celou dobu od přihlášení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec až po den, kdy zaměstnanci obdrží biometrické karty dlouhodobého pobytu (Zaměstnanecké karty). Speciálně upozorňujeme, že vyřízený splátkový kalendář se pro účely Zaměstnaneckých karet nebere za bezdlužnost.

 

Přihláška zaměstnavatele do programu Kvalifikovaný zaměstnanec ve formě jmenného seznamu uchazečů vybraných na náboru, který od nás po náborovém řízení obdržíte v předepsaném formátu.

Čestné prohlášení zaměstnavatele, který je žadatelem o zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec schváleného vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku, kde Čestně prohlašujete, že:

  • Zaměstnavatel se zaměstnaným cizincem uzavře na dobu alespoň 1 roku pracovní poměr se stanovenou týdenní pracovní dobou (plný úvazek).
  • Zaměstnavatel ke dni podání žádosti nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.
  • Zaměstnavateli v období 2 let před podáním žádosti nebyla uložena a) pokuta vyšší než 100 000,- Kč za umožnění výkonu nelegální práce ani b) opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce České republiky, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.
  • Zaměstnavatel umožní všem občanům třetích států, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah, pravidelný kontakt s pracovníky Centra na podporu integrace cizinců v příslušném kraji podle místa výkonu práce těchto cizinců a využívání služeb, které toto centrum poskytuje v rámci svého stanoveného časového rozvrhu.

HROMADNÁ PODÁNÍ: v případě podání 50 a více uchazečů najednou

Čestné prohlášení o projednání svého záměru se svými stávajícími zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280, odst. 1, zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. podepsaný statutárním zástupcem společnosti.

 

  • Potvrzení o bezdlužnosti z FÚ
  • Potvrzení o bezdlužnosti z ČSSZ (PSSZ)

Oba dokumenty nemohou být starší než 90 dnů v den podání garantu, jejich vyhotovení je tedy ideálně naplánovat v momentě, kdy bude znám termín náboru.

Počet osob, kterým jsme našli práci

Aktuálně rozběhnutých projektů

Dokončených náborových řízení

Počet společností, se kterými spolupracujeme
Zpětná vazba od klientů
Blog

Blog
Aktuality

Nejnovější dění nejen z naší společnosti.

Zůstaňme v kontaktu
Napište nám

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte a napište nám.

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ, НЕ ВВОДЬТЕ НАМ СВОЇ ПИТАННЯ, ЧЕРЕЗ ЦЮ ФОРМУ, СКОРИСТАЙТЕСЯ КОНТАКТАМИ, ЗАЗНАЧЕНИМИ В РОЗДІЛІ ВАКАНСІЙ UA АБО RU. ДЯКУЄМО ЗА РОЗУМІННЯ.


УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ, НЕ ВВОДИТЕ НАМ СВОИ ВОПРОСЫ ЧЕРЕЗ ЭТУ ФОРМУ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНТАКТЫ, УКАЗАННЫЕ В РАЗДЕЛЕ ВАКАНСИЙ UA ИЛИ RU. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НАШИ УСЛУГИ ТОЛЬКО ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ.