Mivina s.r.o.

Sestavíme pro vás
kvalitní tým

Pomůžeme vám ho dát dohromady, ale také si jej 
udržet. Předcházíme fluktuaci.

Chci vědět víc

Řešíme problém
nedostatku pracovníků

V rámci vládou schváleného Programu Ukrajina
využijte volných pracovních sil v této zemi.  

Chci vědět víc

Plánujete rozšířit
výrobu?

Jsme tu pro vás  

Potřebujete zajistit zvýšené množství zakázek? Již od roku 2016
propojujeme české společnosti se zaměstnanci z Ukrajiny.

Chci vědět víc

Co vám můžeme
nabídnout

Zajišťujeme nábor kvalitních zaměstnanců z Ukrajiny s relevantními kompetencemi.

Nabídka 1

Propojujeme vás s kvalitními
pracovníky z Ukrajiny

Zprostředkováváme vám kvalitní uchazeče z Ukrajiny na základě náborů v našem českém náborovém centru ve Lvově. Pojeďte si s námi vybrat své nové zaměstnance. Jaký rozsah základních služeb poskytujeme? Přečtěte si zde.

Nabídka 2

Pomáháme jim začlenit se 
do české společnosti

Ukrajinským občanům pomáháme se začleněním do české společnosti a kultury. A to jak prostřednictvím pravidelné výuky českého jazyka, tak pomocí s vyřízením veškerých potřebných dokumentů. Co je součástí našich doplňkových služeb, se dozvíte zde.

Nabídka 3

Zaměstnanci, které pro vás nacházíme, jsou loajální

Naším cílem je volnou pracovní sílu z Ukrajiny v České republice nejen zaměstnat, ale poskytnout jim takové zázemí, abychom mohli přemístit celé jejich rodiny. Spokojený a šťastný člověk je zároveň motivovaný a loajální zaměstnanec.

Nabídka 4
Nabídka 5
Nabídka 6
Naše zkušenosti

Naše úspěšnost
v procentech

Ve společnosti Mivina je pro nás velice důležité, abychom dosáhli spokojenosti na obou stranách – jak u českých zaměstnavatelů, tak zaměstnanců z Ukrajiny. Máme za to, že se nám to daří. Čísla mluví za nás. 

Úspěšnost náborových řízení za přítomnosti zaměstnavatelů
96%
Úspěšnost náborových řízení bez přítomnosti zaměstnavatelů
81%
Zvýšení mezd nových zaměstnanců z Ukrajiny oproti jejich původní mzdě
79%
Fluktuace od vykonání náboru na Ukrajině po ukončení zkušební lhůty
10%

Jak to děláme
Naše přednosti

Potřebujete kvalitní, zkušené a loajální zaměstnance z Ukrajiny? Neváhejte se na nás obrátit.
Proč do toho jít s námi? Důvodů je více. Například to, že naše služby jsou pro vaše zaměstnance bezplatné.

Služba 1

Poskytujeme komplexní služby

Postaráme se o vše od mediální kampaně, přes nábor až po začlenění zaměstnanců do běžného života u nás. Nehledejte jehlu v kupce sena.

Služba 2

Ukrajinu dobře známe

Díky síti našich dispečerů a vlastních zaměstnanců známe Ukrajinu velmi dobře. Víme, kam se obrátit a kde najít zaměstnance s potřebnou kvalifikací.

 

Služba 3

Zabraňujeme nelegální imigraci

Odhaduje se, že v Česku pracuje načerno více než polovina všech ukrajinských občanů. Tento trend nepodporujeme a naopak se jej snažíme zvrátit.

Služba 4

Připravujeme náborová řízení

V našem náborovém centru ve Lvově si kandidáty otestujete prostřednictvím osobního pohovoru, praktických zkoušek a lékařské prohlídky. 

Služba 5

Zajišťujeme organizovanou dopravu

Postaráme se o skupinovou dopravu nových zaměstnanců ze Lvova do České republiky přímo až na místo jejich ubytování.

 

Služba 6

Své zaměstnance si můžete vychovávat

Investujte do svých budoucích pracovníků. Podporujte střední odborná učiliště na Ukrajině třeba formou stáží nebo poskytnutím učebních pomůcek. 

FAQ

Co budete potřebovat?
Podmínky 

 

Chcete se do režimu Ukrajina zapojit, ale nevíte, co to obnáší? Přehledně jsme pro vás shrnuli čtyři základní typy dokumentů, které budete potřebovat. Více o této problematice se dozvíte zde.

  • Přihláška zaměstnavatele do režimu Ukrajina ve formě jmenného seznamu uchazečů vybraných na náboru, který od nás po náborovém řízení obdržíte 
  • Výpis z rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ ARES
  • Výpis z rejstříku trestů za společnost 
  • Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků
  • Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
  • Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
  • Čestné prohlášení o tom, že hodláte se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku
  • Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti jste zaměstnali na území ČR alespoň 6 osob
  • Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč
  • Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce

Počet osob, kterým jsme našli práci

Aktuálně rozběhnutých projektů

Dokončených náborových řízení

Počet společností, se kterými spolupracujeme
Zpětná vazba od klientů

Náš kolektiv

Postupně se rozrůstáme. Seznamte se s námi.

Rychlý kontakt

Adresa: Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno

IČ: 04238991

DIČ: CZ04238991

Číslo licence: UPCR-2019/19920/4

Jsme řádnými členy
hospodářské komory

RHK Brno
Klienti

Co o nás
říkají klienti

PŘEJÍT DO REFERENCÍ
Blog

Blog
Aktuality

Nejnovější dění nejen z naší společnosti.

Zůstaňme v kontaktu
Napište nám

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte a napište nám.