Aby se zaměstnanci neztratili
Doplňkové služby

Aby se zaměstnanci neztratili

01.03.2019

Chcete proces zaškolování co nejvíce usnadnit jak vašim nově přijatým zaměstnancům, tak sami sobě? V tom případě vám můžeme v rámci jejich počáteční adaptace nabídnout tři okruhy služeb, kterými je počáteční doprovod, následná péče a zajištění překladů i tlumočníka. 

Postaráme se o počáteční doprovod

Po příjezdu do Česka s vašimi novými ukrajinskými zaměstnanci navštívíme místně příslušné pracoviště Odboru azylové a migrační politiky. Dále s nimi absolvujeme vstupní lékařskou prohlídku, a to včetně doplňujících odborných vyšetření. Následně jim pomůžeme založit účty v bance a provedeme je jejich novým městem – ukážeme jim centrum, kulturní a sportovní zázemí, obchody, nemocnici či lékárnu. 

Náš tlumočník s nimi bude ve vaší firmě na vstupním školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany. Pomůže jim také při podpisu pracovních smluv a dalších nezbytných dokumentů. 

Poskytneme následnou péči

Vašim zaměstnancům zprostředkujeme pravidelné s rodilým mluvčím. Během prvních tří měsíců od nástupu do zaměstnání jim také v rámci vaší běžné pracovní doby zajistíme telefonickou podporu s rodilým mluvčím a tlumočení instrukcí vedoucích pracovníků. Protože nikdy nevíte, co se může stát, nezapomněli jsme ani na podporu překladatele ve výjimečných, krizových a nepředvídatelných situacích. A to nejen pro vaše zaměstnance, ale i pro vás. 

Jsme tu také od toho, abychom vybraným ukrajinským zaměstnancům, se kterými jste spokojeni, připravili potřebné dokumenty pro první prodloužení pracovní smlouvy. S tím se pojí zajištění osobní asistence při podávání žádostí o první prodloužení zaměstnanecké karty včetně zaplacení potřebných poplatků a kolků. Administrativní podporu zajistíme nejen vašim zaměstnancům, ale i vám. 

Vyhotovíme překlady a zajistíme tlumočníka

Chcete vašim zaměstnancům pomoci odstranit počáteční jazykovou bariéru? Nechte si od nás vyhotovit překlady školících dokumentů, popisy pracovních náplní, návody k obsluze zařízení, příručky BOZP, PO a jiných potřebných materiálů do ukrajinštiny či ruštiny. O vše se postaráme. Pro vaše ukrajinské zaměstnance také zajistíme rodilého tlumočníka, který s nimi bude nejen na telefonu, ale i osobně během pracovní doby. Tlumočník má zpravidla na starosti deset zaměstnanců. Za příplatek pro vás můžeme zajistit i soudně stanoveného tlumočníka.