Aby se zaměstnanci neztratili
Doplňkové služby

Aby se zaměstnanci neztratili

23.03.2020

Chcete proces zaškolování co nejvíce usnadnit jak vašim nově přijatým zaměstnancům, tak sami sobě? V tom případě vám můžeme v rámci jejich počáteční adaptace nabídnout tři okruhy služeb, kterými je počáteční doprovod, následná péče a zajištění překladů i tlumočníka. Rovněž pak je možnost využití bezplatné pomoci center na podporu a integraci cizinců a to jak vašim novým zaměstnancům, tak i vám zaměstnavatelům.

Postaráme se o počáteční doprovod

Po příjezdu do Česka s vašimi novými ukrajinskými zaměstnanci navštívíme místně příslušné pracoviště Odboru azylové a migrační politiky. Dále s nimi absolvujeme vstupní lékařskou prohlídku, a to včetně doplňujících odborných vyšetření. Následně jim pomůžeme založit účty v bance a provedeme je jejich novým městem – ukážeme jim centrum, kulturní a sportovní zázemí, obchody, nemocnici či lékárnu. 

Náš tlumočník s nimi bude ve vaší firmě na vstupním školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany. Pomůže jim také při podpisu pracovních smluv a dalších nezbytných dokumentů. 

Poskytneme následnou péči

Vašim zaměstnancům zprostředkujeme pravidelné s rodilým mluvčím. Během prvních tří měsíců od nástupu do zaměstnání jim také v rámci vaší běžné pracovní doby zajistíme telefonickou podporu s rodilým mluvčím a tlumočení instrukcí vedoucích pracovníků. Protože nikdy nevíte, co se může stát, nezapomněli jsme ani na podporu překladatele ve výjimečných, krizových a nepředvídatelných situacích. A to nejen pro vaše zaměstnance, ale i pro vás. 

Jsme tu také od toho, abychom vybraným ukrajinským zaměstnancům, se kterými jste spokojeni, připravili potřebné dokumenty pro první prodloužení pracovní smlouvy. S tím se pojí zajištění osobní asistence při podávání žádostí o první prodloužení zaměstnanecké karty včetně zaplacení potřebných poplatků a kolků. Administrativní podporu zajistíme nejen vašim zaměstnancům, ale i vám. 

Vyhotovíme překlady a zajistíme tlumočníka

Chcete vašim zaměstnancům pomoci odstranit počáteční jazykovou bariéru? Nechte si od nás vyhotovit překlady školících dokumentů, popisy pracovních náplní, návody k obsluze zařízení, příručky BOZP, PO a jiných potřebných materiálů do ukrajinštiny či ruštiny. O vše se postaráme. Pro vaše ukrajinské zaměstnance také zajistíme rodilého tlumočníka, který s nimi bude nejen na telefonu, ale i osobně během pracovní doby. Tlumočník má zpravidla na starosti deset zaměstnanců. Za příplatek pro vás můžeme zajistit i soudně stanoveného tlumočníka.

Centra na podporu a integraci cizinců

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra otevřela od roku 2009 v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“ postupně deset krajských Center na podporu integrace cizinců (dále také CPIC nebo Centra). Poslední z těchto Center bylo otevřeno v roce 2018 ve Středočeském kraji v rámci pěti pracovišť. V současné době je provoz všech CPIC financován z národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF).

Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců, kteří jsou z tzv. třetích zemí (mimo EU) a legálně pobývají na území ČR.

Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje, v případě pracovišť Centra ve středočeském kraji přidělený region. Centra pak zajišťují především:

Aktivity pro klienty

 • Sociální poradenství
 • Právní poradenství
 • Kurzy českého jazyka
 • Tlumočnické služby
 • Sociokulturní kurzy
 • Provoz internetového pracoviště a knihovny
 • Komunitní pracovníci
 • Vzdělávací, kulturní a společenské akce

Koordinační aktivity

 • Realizace pravidelných setkání platformy
 • Spolupráce se všemi relevantními partnery v oblasti integrace, zejména krajů, místních samospráv a zaměstnavatelů, při řešení dopadů pracovní migrace v jednotlivých regionech
 • Monitoring cílové skupiny v regionu

Je nutné umožnit setkání Vašich zaměstnanců z těmito centry, jednak se Vám uleví stran všetečných otázek nových zaměstnanců a rovněž plníte povinnost zaměstnavatele stran umožnění setkávání se vašich zaměstnanců s těmito centry. Bližší informace naleznete na stránkách: http://www.integracnicentra.cz/