Schengenská krátkodobá pracovní víza nebo Zaměstnanecké karty?
Doplňkové služby

Schengenská krátkodobá pracovní víza nebo Zaměstnanecké karty?

26.03.2020

Tyto jsme doposud vyřizovali vždy jen v kombinaci se Zaměstnaneckými kartami za pomoci programu Kvalifikovaný zaměstnanec (bývalý Ukrajina) za účelem urychlení nástupu nových zaměstnanců z Ukrajiny do zaměstnání. Nově pak nabízíme vyřízení tohoto typu povolení i bez vazby na Zaměstnanecké karty za účelem vykrytí krátkodobého navýšení výroby, či vykrytí provozu v čase letních dovolených, apod. Využijte tohoto pracovního oprávnění pro sebe a ušetřete náklady vynaložené personální agentuře, či subdodavateli. Jejich vyřízení není tak náročné jako u Zaměstnaneckých karet.