Nové a hlavně vyzkoušené služby
Novinky

Nové a hlavně vyzkoušené služby

26.04.2021

PRODLOUŽENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH KARET - s prodloužením průkazů Dlouhodobého pobytu - Zaměstnaneckých karet u Vašich stávajících zaměstnanců již máme nyní bohaté zkušenosti a nabízíme Vám zcela profesionální převzetí této agendy za účelem úspory času potřebného k tvorbě žádostí, odstraňování chybně podaných dokladů, či dokladů, u kterých nebyly dodrženy náležitosti požadované Zákonem o pobytu cizinců, využijte velmi příznivých cen za naše služby a svěřte nám tuto agendu, se kterou Vám rádi pomůžeme . A co umíme pomoci řešit v rámci prodlužování dále?

POMOC K ZÍSKÁNÍ VÍZA ZA ÚČELEM POTŘEBY NÁHLÉHO ODJEZDU ZAMĚSTNANCE MIMO ČR, V PŘÍPADĚ, ŽE SE PROCES PRODLOUŽENÍ NEÚMĚRNĚ PRODLUŽUJE A DOJDE K PŘEKROČENÍ DOBY, NA KTEROU JE STÁVAJÍCÍ PRŮKAZ DLOUHODOBÉHO POBYTU-ZAMĚSTNANECKÉ KARTY VYSTAVEN a dojde k nutné potřebě odjezdu zaměstnance mimo území ČR (neočekávané životní situace v rodině, nutná Služební cesta, školení a jiné), je nutné dostavit se před odjezdem na místně příslušné oddělení OAMP, kde dojde k aplikaci víza strpení, aby se zaměstnanec mohl volně pohybovat po zemích Schengenského prostoru a rovněž aby se mohl bez problému vrátit z třetí země. Nabízíme tedy doprovod Vašemu zaměstnanci na místně příslušné pracoviště OAMP a zajištění potřebné a vhodné komunikace se službu konajícím úředníkem MV ČR.

POMOC K ZÍSKÁNÍ VÍZA ZA ÚČELEM NÁVRATU Z DOMOVSKÉ ZEMĚ – UKRAJINY, V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, ZCIZENÍ ČI UKONČENÍ PLATNOSTI (POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE JE JIŽ PODÁNA ŽÁDOST NA PRODLOUŽENÍ V ČR) PRŮKAZU DLOUHODOBÉHO POBYTU - ZAMĚSTNANECKÉ KARTY ZAMĚSTNANCE. Nabízíme zprostředkování komunikace, osobní asistence na zastupitelském úřadě ČR na Ukrajině, tvorbu žádosti a zastupování na základě Plné moci Vašemu zaměstnanci za účelem nabytí platného víza k návratu do ČR.

Rádi Vám vytvoříme nabídku a poskytneme potřebné informační zázemí, laskavě zašlete Vaši poptávku na náš e-mail: info@mivina.cz