Nové podmínky pro zaměstnance nejen z Ukrajiny - Adaptačně integrační kurz
Novinky

Nové podmínky pro zaměstnance nejen z Ukrajiny - Adaptačně integrační kurz

26.04.2021

Od letošního roku jsou povinni účastnit se adaptačně integračního kurzu všichni držitelé průkazu Dlouhodobého pobytu, tedy i Zaměstnaneckých karet. A to ti, kteří tento průkaz obdrželi po 01.01.2021 a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

Kurzy pořádají Centra na podporu a integraci cizinců http://www.integracnicentra.cz/ a kurz má trvat maximálně půlden. Odmítnutí absolvování kurzu není možné pod finančním postihem a je zde povinnost jej absolvovat. Více informací naleznete rovněž na stránkách MV ČR https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx a to včetně způsobu jeho úhrady. Není dána žádná povinnost úhrady zaměstnavatelem, ale i tak je kurz Bohužel zpoplatněn.