ARAMARK, s. r. o.

ARAMARK, s. r. o.

1. Proč se rozhodli spolupracovat s naší společností?

Na základě doporučení a pozitivní zkušenosti nové spolupracovnice jsme přistoupili na spolupráci se společností MIVINA. První umožněný nábor ukázal absolutní nezávislost při rozhodování a volbě, které pracovníky a pracovnice oslovíme a nabídneme jim spolupráci.

2. Co konkrétně Vám přinesla spolupráce s naší společností?

Spolupráce umožnila naší společnosti na přímo oslovovat nové zaměstnance. Pracovníci Miviny nám zprostředkovali a pomohli překonat jazykovou a kulturní bariéru při pohovorech. Pomohli potenciálním pracovníkům s vysvětlením administrativního postupu získání platných dokumentů a popsali sociálně-kulturní rozdíly, výhody i rizika. Vysvětlili požadavky naší společnosti a ke všemu nabídli své vlastní prostory ke zprostředkování vedení pracovních pohovorů. Mimo získání nových pracovníků s předpokladem trvalého pracovního nasazení ve vybrané lokalitě jsme se výrazně zorientovali v problematice právních a nařízených legislativních postupů pro získávání nových pracovníků ze zahraničí. Dnes dokážeme identifikovat míru rizika pro naši společnost při využívání spolupráce se stávajícími agenturními a pracovními společnostmi. Toto vnímáme jako benefit, který chrání naši společnost vůči uděleným pokut, náhle ztráty nebo výpadky agenturních či pracovních zaměstnanců. Šetříme mzdové náklady spojené opakovaným zaučováním nových a nových pracovníků. Snižujeme míru zmetků a nekvalitních výrobků/pokrmů. Snižujeme nespokojenost našich hostů.

3. Doporučili byste spolupráci s naší společností i jiným společnostem?

Zcela určitě. Vlastní spolupráce není pouze při vlastním náboru nových zaměstnanců, ale zejména v informační a metodické práci při relativně dlouhém procesu získání všech úředních povolení a potvrzení pro získání pracovních víz. Neutuchající hlídání termínů mnoha povinností na straně zaměstnavatele i nového zaměstnance. Mivina komunikuje s obyčejnými lidmi v jejich vlastní zemi a velmi pečlivě a přesně je informuje a vysvětluje povinnosti a termíny, které jsou nutné dodržet. Mivina vnímá a řeší problematiku i v případě, že se u zaměstnavatele mění personální obsazení zodpovědných osob. Mivina převzala i roli mentora při opakovaném vysvětlování správných postupů s jednáním se všemi úřady a postupy plynoucí na straně zaměstnavatele.

4. Co Vás nejvíce překvapilo na Režimu Ukrajina a facilitačním programu Zaměstnaneckých karet?

Pozor při vedení pohovorů na přílišné podlehnutí těžkým životním situacím či životních příběhů jednotlivých uchazečů. První kontakt s mnohdy tragickými nebo sociálně vypjatými příběhy nutí náborové pracovníky a zejména pracovnice přijímat i takové uchazeče, kteří by v ČR byli odmítnuti. Je nutné se oprostit od sociálního pohledu a tvrdě sledovat potřeby zaměstnavatele. Neostýchat se nevyhovující či nevěrohodné žadatele odmítnout. V tomto může fungovat a funguje Mivina jako velmi dobrý prostředník.

5. Velmi časté odůvodnění pro získání práce a získání příslibu života v ČR
 • „Jsem z velké dálky od místa pohovorů, utratil jsem většinu úspor na cestu a ubytování“
 • „V našem regionu nemám ve svém vzdělaní uplatnění, nebo za velmi málo peněz“
 • „V mém regionu je válečný stav, jsme touto válkou přímo ohroženi“
 • „O děti se budou starat naši prarodiče, spíše babička, dědečkové se na Ukrajině nestarají – není kulturně zažité“
 • „Chci pracovat a pracovat, vše budu posílat zpět, nic nepotřebuji“ – Pozor projekt Ukrajina je určen pro facilitaci!!!
 • Všechno se naučím, jen mne vezměte. Dle zkušenosti. Není pravda nemusí se naučit.
 • Jsme vyhnáni ze svých domovů. Žijeme provizorně jinde a náhradních a nuzných podmínkách.
 • Nevadí, že jsem profesor / inženýr/ doktor – budu dělat jakoukoliv práci.
 • Atd. atd.
 • Zde je nutné používat profesionální i zdravý rozum.
6. Co byste doporučili kolegům z jiných společností, na co by se měli předně připravit?
 • Je nutné a vhodné zajistit náborové akce v několika za sebou jdoucích vlnách. % úspěšnosti získání nového pracovníka je vysoké, ale ne 100 %. Bohužel velmi často se stává, že díky časovému posunu potřeby obsazení volného pracovního místa a přidělení víz dojde k obsazení pracovního místa. Je vhodné být flexibilní a v době příjezdů nových pracovníků mít v případě již obsazených pracovních míst vypracovaný postup jak a kde nové pracovníky umístit, případně doškolit je na jiné pracovní pozice.
 • Shánění ubytování je na českém trhu „adrenalinový sport“. Proto je vhodné mít nastavený postup a vnitřní rychlé procesy schvalování či delegovanou pravomoc některého pracovníka zaměstnavatele k rychlému rozhodování a získávání vhodného ubytování. Tato skutečnost je závislá na konkrétním regionu v ČR.

 

Ing. Miroslav Chodl
OPX ředitel

 

Společnost ARAMARK, s. r. o.
Web: https://www.aramark.cz/


1.Proč se rozhodli spolupracovat s naší společností?

Pro spolupráci s Mivinou jsme se rozhodli z důvodu pozitivních doporučení našich obchodních partnerů. Tato doporučení se do puntíku potvrdila.

2. Co konkrétně Vám přinesla spolupráce s naší společností?

Společnost Mivina nám pomohla proplout všemi zrádnými nebo ne vždy jistými vodami režimu Ukrajina (se kterým jsme do té doby neměli žádné zkušenosti). Ačkoli jde o složitý a zdlouhavý proces způsobu získávání zaměstnanců z Ukrajiny, Mivina vždycky byla připravena poradit a případně navrhnout různé možnosti řešení.

3. Doporučili byste spolupráci s naší společností i jiným společnostem?

Mivinu všem našim obchodním partnerům doporučuji již nyní.

4. Co Vás nejvíce překvapilo na Režimu Ukrajina a facilitačním programu Zaměstnaneckých karet?

Složitost, komplexnost procesu a nejednoznačné výklady jednotlivých pracovišť Úřadů práce.

5. Co byste doporučili kolegům z jiných společností, na co by se měli předně připravit?

O složitosti jsem se zmiňovala, dalšími velkými tématy souvisejícími s režimem Ukrajina bylo zajištění ubytování pro tuto skupinu lidí, a následně otevřená a upřímná komunikace se zaměstnanci během on-boardingu.

 

Dana Lörincová
Human Resources Director

 

Společnost ARAMARK, s. r. o.
Web: https://www.aramark.cz/